BQT Linh Giới 3D Thông Báo: Danh Sách Gộp Server Ngày 21/04

BQT Linh Giới 3D Thông Báo: Danh Sách Gộp Server Ngày 21/04

10/05

Đại Nhân tôn quý,

BQT Linh Giới 3D xin thông báo danh sách các server sẽ gộp ngày 21/04/2022, chi tiết như sau:

DANH SÁCH GỘP SERVER

Tên Server MớiServer Được GộpCụm Liên Server cấp 1
1

1+25

Cụm 1
2

2+26

3

3+27

4

4+28

69

69+117

Cụm 2
70

70+118

71

71+119

72

72+120

69

69+117

Cụm 3

70

70+118

71

71+119

72

72+120

149

149+169

Cụm 4

150

150+170

151

151+171

152

152+172

185

185+201+205

Cụm 5
186

186+202+206

187

187+203+207

188

188+204+208

209

209+213+217

Cụm 6

210

210+214+218

211

211+215+219

212

212+216+220

Gộp Server sẽ tiến hành trong thời gian bảo trì từ 8:00 đến 12:00 ngày 21/04, Đại Nhân vui lòng chú ý không cố đăng nhập vào thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không đáng có.

Kết thúc gộp server sẽ có quà thưởng để Đại Nhân hành tẩu thuận lợi hơn với những bằng hữu huynh đệ mới.

Trân trọng,
BQT Linh Giới 3D.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ