BQT Linh Giới 3D Thông Báo: Danh Sách Gộp Server Ngày 25/05

BQT Linh Giới 3D Thông Báo: Danh Sách Gộp Server Ngày 25/05

24/05

Đại Nhân tôn quý,

BQT Linh Giới 3D xin thông báo danh sách các server sẽ gộp ngày 25/05/2022, chi tiết như sau:

DANH SÁCH GỘP SERVER

Tên Server MớiServer Được GộpCụm Liên Server cấp 1
149

149+185

Cụm 1
150

150+186

151

151+187

152

152+188

209

209+221+225

Cụm 2

210

210+222+226

211

211+223+227

212

212+224+P1

P2

P2+P6+P10

Cụm 3
P3

P3+P7+P11

P4

P4+P8+P12

P5

P5+P9+P13

Gộp Server sẽ tiến hành trong thời gian bảo trì từ 8:00 đến 12:00 ngày 25/05, Đại Nhân vui lòng chú ý không cố đăng nhập vào thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không đáng có.

Kết thúc gộp server sẽ có quà thưởng để Đại Nhân hành tẩu thuận lợi hơn với những bằng hữu huynh đệ mới.

Trân trọng,
BQT Linh Giới 3D.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ